Kategorijos

Filtruoti pagal

Chemikalų purkštuvų techninė apžiūra

 

Chemikalų purkštuvų techninė apžiūra

 

Augalų purškimo pesticidais paskirtis – saugoti augalus nuo piktžolių, ligų ir kenkėjų, tiksliai normuoti purškiamus cheminius preparatus, tolygiai paskleisti tirpalo lašelius ant purškiamo paviršiaus. Tam turi būti taikomos modernios purškimo technologijos.

Purkštuvai turi būti techniškai tvarkingi, o jų konstrukcija ir veikimas turi atitikti saugos ir veikimo kokybės standartų reikalavimus. Visa tai reikalinga dėl dirbančiųjų su chemikalų purkštuvais sveikatos saugumui užtikrinti. Taip pat atitinkantys visus reikalavimus purkštuvai padarys mažesnę žalą mūsų gyvūnijai bei aplinkai. Visa tai kontroliuoja valstybinė augalų apsaugos tarnyba ir nacionalinė mokėjimo agentūra.

Naudojamų purkštuvų darbo kokybė tiksliausiai nustatoma techninių apžiūrų metu. Purkštuvų techninės apžiūros tikslas - nustatyti jo techninę būklę ir ar juo purškiami preparatai nekelia pavojaus žmonėms bei aplinkai.

 

IMG_0958.png  IMG_0939.png

IMG_6260.png

 

Mes esame atestuota įmonė turinti teisę atlikti naudotų chemikalų purkštuvų techninę apžiūrą, (naujiems chemikalų purkštuvams apžiūrą gali atlikti tik VALSTYBINĖ MAŠINŲ BANDYMO STOTIS (VMBS)). UAB MARGUČIŲ tikrintojai turi visus reikiamus, galiojančius dokumentus (išduotus Valstybinės augalų apsaugos tarnybos) leidžiančius tikrinti chemikalų purkštuvus. Neretai atliekant purkštuvų techninę apžiūrą randama trūkumų, kurie dėka mūsų specialistų yra pašalinami, reikiamos detalės pakeičiamos naujomis. Kliento patogumui, atvykstame sutartu laiku į jo nurodyta vietą. Atlikus purkštuvui techninę patikrą išduodamas pažymėjimas, galiojantis tris metus.

 

  

  

 

Purkštuvų patikrą reglamentuoja Lietuvos įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. nutarimu Nr.192 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė ACQUIS priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2001 metų planų patvirtinimo“ (priemonės kodas 3.4.2.7-T-B19) įsipareigojo parengti pesticidų naudojimo ūkiuose taisykles pagal ES gamtosaugos reikalavimus. Siekiant įgyvendinti priimtus įsipareigojimus, žemės ūkio ministro 2001 06 19 įsakymu Nr.199 „Dėl purkštuvų tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ buvo įteisinta privalomoji naudotų purkštuvų techninė apžiūra ir naujų bei pertvarkytų purkštuvų tikrinimo tvarka. Įsakyme numatytas kas 3 metai apžiūrų atlikimo laikotarpis, kurio metu turi būti patikrinti visi Lietuvoje naudojami traktoriniai pesticidų purkštuvai, jų techninė būklė įvertinta pagal techninius reikalavimus, patvirtintus purkštuvų tikrinimo taisyklėse. Darbams metodiškai vadovauti paskirtas Lietuvos žemės ūkio universiteto žemės ūkio inžinerijos institutas.

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011-09-02 įsakymą Nr. 3D-464, purkštuvų pažymėjimai, kurių galiojimas nėra pasibaigęs iki šio įsakymo įsigaliojimo, galioja penkerius metus nuo jų išdavimo ar pratęsimo dienos.