Ši privatumo politika (toliau – Politika) nustato pagrindines UAB „Margučiai“ (toliau – Margučiai arba mes) klientų, jų atstovų, kitų su mūsų veikla ar paslaugų teikimu / prekių pardavimu susijusių asmenų, interneto svetainės lankytojų bei kandidatų į siūlomas darbo pozicijas (toliau – Jūs) asmens duomenų tvarkymą.

Informuojame, jog asmens duomenų valdytojas yra Margučiai, t. y.:

UAB „Margučiai“
Juridinio asmens kodas | 301400534
Buveinės adresas | Margučių g. 3, Margučių k., Panevėžio r.
Tel. Nr. | +370 699 73969
El. paštas | info@marguciai.lt

 

Iškilus bet kokiems su Jūsų asmens duomenų apsauga ar šia Politika susijusiems klausimams, rekomenduojame nedelsiant susisiekti su mumis aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Tvarkydami asmens duomenis mes vadovaujamės šia Politika, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitais taikytinais teisės aktais bei priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.

Asmens duomenis Margučiai tvarko laikydamiesi teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų tvarkymo apimties ir saugojimo trukmės mažinimo, duomenų tikslumo, vientisumo ir konfidencialumo principų. Margučiai taip pat nustato efektyvias duomenų saugumo užtikrinimo priemones.

Ši Politika gali būti atnaujinama. Tokiais atvejais atnaujintą Politikos variantą mes publikuosime savo interneto svetainėje.

 

1. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo / prekių pardavimo tikslu

1.1. Siekdami sudaryti ar vykdyti su klientais sudarytas sutartis, taip pat įgyvendinti Margučiams taikytinuose teisės aktuose numatytus reikalavimus, mes tvarkome savo klientų (jų atstovų) bei kitų su paslaugų teikimu / prekių pardavimu susijusių asmenų (jų atstovų) asmens duomenis, tokiu būdu užtikrindami tinkamą paslaugų teikimą.

1.2. Margučiams teikiant paslaugas / parduodant prekes Jums atvykus į fizinę mūsų parduotuvę / servisą, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

1.2.1. pirkimų duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant, mokėjimo būdą, mokėjimo informaciją ir kitus duomenis, kurie mums yra būtini Jūsų užsakymo įvykdymui);

1.2.2. kontaktinę informaciją (Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir (ar) kitą kontaktinę informaciją, kurią mums pateikiate);

1.2.3. kitą informaciją, susijusią ir būtiną mūsų paslaugų teikimui Jums.

1.3. Jums naudojantis Margučių elektronine parduotuve (www.marguciai.lt), mes galime tvarkyti, be kita ko, dar ir šiuos Jūsų asmens duomenis:

1.3.1. registracijos informaciją (naudotojo vardas, slaptažodis, kita registracijos metu pateikiama informacija);

1.3.2. pirkimų duomenis (Jūsų pasirinktą prekių pristatymo būdą, prekių pristatymo adresą, Jūsų nurodyto prekes priimsiančio asmens vardą, pavardę, jeigu prekes atsiimsite ne pats, pirkimų istoriją bei kitą su jūsų pirkimais susijusią ar užsakymo įvykdymui būtiną informaciją);

1.3.3. kitą mūsų paslaugų teikimui reikalingą informaciją.

1.4. Margučiai Jūsų asmens duomenis tvarko tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinti tinkamą mūsų paslaugų teikimą / prekių pardavimą Jums, taip pat ir tinkamam mūsų prievolių, kylančių iš teisės aktų, vykdymui.

1.5. Kiek tai susiję su mūsų paslaugų teikimu / prekių pardavimu, Jūsų asmens duomenys įprastai yra saugomi iki 10 metų nuo sutarties įvykdymo, išskyrus tuos atvejus, kuomet teisės aktai nustato kitokius saugojimo terminus konkretiems Jūsų asmens duomenims. Be kita ko, mes turime teisę saugoti su paslaugų teikimu susijusius asmens duomenis ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra reikalinga siekiant apginti mūsų (ar kitų asmenų) teises ir interesus.

 

2. Asmens duomenų tvarkymas Jums pateikus užklausas bei kitaip su mumis susisiekus

2.1. Kai susisiekiate su mumis el. paštu, telefonu, užpildydami interneto svetainėje esančius užklausos laukelius, taip pat per socialinių tinklų paskyras ar bet kokiu kitu būdu, mes tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis administruodami gautas Jūsų užklausas bei užtikrindami teikiamų paslaugų kokybę, o esant reikalui – ir vykdydami įvairius teisinius reikalavimus bei gindami Margučių interesus. Tokiais atvejais Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Margučių teisėtas interesas.

2.2. Pateikiant užklausą (paklausimą, prašymą ir pan.) prašome laikytis bent minimalių asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų – nenurodykite perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini atitinkamos užklausos, skundo, laiško ar bet kokio kito pasikreipimo išdėstymui.

2.3. Jūsų su užklausa pateikiamų asmens duomenų įprastas saugojimo terminas yra iki 3 metų. Tačiau šis laikotarpis, be kita ko, gali priklausyti ir nuo Jūsų pateikiamų asmens duomenų turinio ir pobūdžio, taip pat kitų aplinkybių. Jūsų asmens duomenis mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Margučių (ar kitų asmenų) teisių ir teisėtų interesų gynybai, tinkamam Jūsų užklausų administravimui, skundo nagrinėjimui ar ginčo sprendimui, taip pat ir kitais atvejais, kuriuos numato taikytini teisės aktai.

 

3. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

3.1. Margučiai gali tvarkyti savo klientų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu siekdama klientus el. paštu informuoti apie kitas Margučių teikiamas paslaugas ir (ar) siūlomas prekes. Asmenys, dar prieš tapdami Margučių klientais, taip pat esami Margučių klientai gali tiek iš anksto, tiek bet kada vėliau nesutikti arba atsisakyti tokio jų asmens duomenų tvarkymo Margučių pasiūlymų siuntimo tikslu. Tokį savo atsisakymą galima pareikšti raštu susisiekiant su Margučiais (el. paštu info@marguciai.lt) arba atsiųstame elektroniniame laiške paspaudus tam skirtą nuorodą.

3.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų mūsų klientų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 3 metai nuo atitinkamų duomenų gavimo dienos, nebent klientai iki nurodyto saugojimo termino pabaigos atsisako tokio jų asmens duomenų tvarkymo. Suėjus minėtam 3 metų terminui arba klientui atsisakius asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu iki šio termino pabaigos, Bendrovė atitinkamus Jūsų asmens duomenis nustos tvarkyti.

 

4. Asmens duomenų tvarkymas apsilankius interneto svetainėje

4.1. Jums apsilankius Margučių interneto svetainėje, Margučiai gali tvarkyti Jūsų IP adresą, taip pat kitus tinklo duomenis, jeigu juos suteikiate. Tokie duomenys yra renkami slapukų ir (ar) panašių technologinių sprendimų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

4.2. Slapukai yra mažos rinkmenos (duomenų failai), siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje (kompiuteryje, telefone ir pan.). Dėl šios priežasties mūsų interneto svetainė tam tikrą laiką gali „prisiminti“ Jūsų veiksmus, parinktis, atliktas operacijas. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius Margučių interneto svetainėje. Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia geriau pritaikyti interneto svetainę jos lankytojų poreikiams. Kai kurios slapukų rūšys (būtinieji ir analitiniai slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali funkcionuoti netinkamai.

4.3. Pagal savo trukmę slapukai skirstomi į trumpalaikius seanso slapukus (ištrinami lankytojui užbaigus naršymo seansą) bei ilgalaikius slapukus (saugomus ilgesnį laiką). Slapukai taip pat gali būti skirstomi pagal tai, ar jie priklauso pirmajai šaliai (pavyzdžiui, svetainės administratoriui) ar kitai – trečiajai šaliai (pavyzdžiui, internetinės reklamos organizatoriams).

4.4. Bendrovės interneto svetainėje naudojami žemiau pateikiami slapukai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas ir rūšis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
AWSALB Registruoja vartotoją aptarnaujantį serverį. Šis slapukas naudojamas puslapio apkrovų balansavimui, siekiant optimizuoti naudotojo naudojimąsi puslapiu. Būtinasis slapukas. Įėjimo į puslapį metu 6 dienos Serveris, aptarnaujantis naudotoją.
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Būtinasis slapukas. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
PrestaShop-# Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu 19 dienų Saugo informaciją apie tai, kokie puslapiai buvo atidaryti sesijos metu.
ssupp.chatid Gyvų pokalbių svetainėje funkcionalumui užtikrinti. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Pokalbio ID numeris
ssupp.vid Gyvų pokalbių svetainėje funkcionalumui užtikrinti. Įėjimo į puslapį metu 179 dienos Naudotojo ID numeris
_gid Naudojamas vartotojų atskyrimui. Analitinis slapukas Įėjimo į puslapį metu 24 valandos Unikalus identifikatorius
_ga Naudojamas vartotojų atskyrimui. Analitinis slapukas Įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
_gat Riboja prašymų, kuriuos reikia atlikti, skaičių. Analitinis slapukas Įėjimo į puslapį metu 24 valandos Lankytojo duomenų nesaugo
ssupp.visits Identifikuoja paskutinį naudotojo lankytą puslapį. Analitinis slapukas Įėjimo į puslapį metu 179 dienos Paskutinis naudotojo lankytas puslapis.
Ads/ga-audiences Google AdWords slapukas naudojamas pasiekti lankytojus, kurie potencialiai gali tapti klientais remiantis jų elgesio modeliu kituose interneto tinklapiuose. Marketinginis slapukas. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius

 

4.5. Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą keisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė yra skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, rekomenduojame susipažinti su jos naudojimosi žinynais ir instrukcijomis. Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi. Vis dėlto, kai kurios slapukų rūšys (pavyzdžiui, būtinieji slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali prarasti funkcionalumą. Daugiau  naudingos informacijos apie slapukus, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.

 

5. Vaizdo duomenų tvarkymas saugumui užtikrinti

5.1. Margučiai vykdo vaizdo stebėjimą kai kuriose savo patalpose bei teritorijoje, siekdama įgyvendinti šiuos tikslus:

5.1.1. nustatyti, kontroliuoti ir užkirsti kelią nusikaltimams turtui bei asmenų atžvilgiu (įskaitant, bet neapsiribojant, klientų, Margučių personalo, dokumentų bei informacijos saugumo užtikrinimą; neteisėto patekimo, įsilaužimo, vagystės, išpuolių, padarytos žalos ir visų kitų neteisėtų veiksmų mūsų nuosavybės teritorijoje nustatymą; incidentų ištyrimą);

5.1.2. ginti, pareikšti ir vykdyti teisinius reikalavimus.

5.2. Bendrovės pasitelktos vaizdo kameros neįrašinėja garso (tvarkomi tik vaizdiniai duomenys).

5.3. Aukščiau nurodytais tikslais Margučiai tvarko vaizdo duomenis vadovaudamasi savo teisėtu interesu.

5.4. Siekiant įvykdyti savo teisines prievoles, pareikalavus teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms, mes galime joms perduoti Jūsų asmens duomenis. Be to, perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms mes galime ir siekdami savo teisėto intereso, pareikšti, vykdyti bei ginti teisinius reikalavimus.

5.5. Siekiant informuoti apie atliekamą vaizdo stebėjimą, mes prieš Jums patenkant į stebimą mūsų teritoriją ar patalpas pateikiam informacinius ženklus, informuojančius apie atitinkamose mūsų patalpose bei teritorijoje vykdomą vaizdo stebėjimą.

5.6. Stebėjimo vaido kameromis įrašai saugojami ne ilgiau kaip 1 savaitę, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai tokius įrašus būtina saugoti ilgiau, bei tokius atvejus, kai įrašuose yra informacijos, būtinos pasiekti aukščiau nurodytus tikslus. Tokiu atveju įrašas bus saugojamas tol, kol bus išaiškinta nustatyta problema arba užbaigtas atitinkamas tyrimas. Suėjus nurodytam terminui arba kai vaizdo duomenys tampa nebereikalingi siekiant įgyvendinti aukščiau nurodytus tokių duomenų tvarkymo tikslus, vaizdo duomenų įrašai yra sunaikinami.

 

6. Asmens duomenų gavėjai

6.1. Margučiai, vykdydami savo veiklą, gali pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus – duomenų tvarkytojus (pavyzdžiui, duomenų saugojimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias ir palaikančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones ir kt.), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys. Visais atvejais šiems Margučių pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamų jų paslaugų teikimui.

6.2. Margučiai Jūsų asmens duomenis taip pat gali teikti kitiems duomenų gavėjams, pavyzdžiui:

6.2.1. valstybės institucijoms ir registrams;

6.2.2. mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, lizingo paslaugų teikėjams), dalyvaujantiems vykdant Jūsų su Margučiais sudarytą sandorį;

6.2.3. advokatams, auditoriams, kitiems profesionaliems konsultantams;

6.2.4. kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su Margučių paslaugų teikimu ir (ar) turintiems teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti.

6.3. Visais atvejais Bendrovė deda protingas pastangas užtikrinti, jog įgyvendinant teisės aktų reikalavimus asmens duomenys nebūtų neteisėtai naudojami arba prarasti.

6.4. Tais atvejais, kuomet tvarkomus Jūsų asmens duomenis tam tikra apimtimi turime perduoti duomenų gavėjui, esančiam už ES / EEE ribų, siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

6.4.1. Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta, kad valstybė (kurioje yra duomenų gavėjas) užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą (priimtas sprendimas dėl tinkamumo);

6.4.2. su duomenų gavėju sudaryta sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas;

6.4.3. duomenų gavėjas, esantis Jungtinėse Amerikos Valstijose, yra sertifikuotas pagal ES ir JAV susitarimo, reikalavimus (vadinamasis „privatumo skydo“ susitarimas);

6.4.4. yra įgyvendinamos apsaugos priemonės pagal taikytinus elgesio kodeksus ar sertifikavimo mechanizmas, užtikrinamos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

 

7. Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

7.1. Siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą bei išvengti neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neautorizuoto duomenų tvarkymo, Margučiai įgyvendina įvairias technines ir organizacines priemones, padedančias pasiekti šiuos tikslus. Šios priemonės apima įvairią techninę ir programinę įrangą, papildomus susitarimus su pasitelktais paslaugų teikėjais, vidines su asmens duomenų apsauga susijusias taisykles bei kitas priemones.

7.2. Vis dėlto, turėtumėte žinoti, kad informacijos perdavimas elektroninėmis ryšių priemonėmis (pavyzdžiui, el. paštu, mobiliuoju ir pan.) atskirais atvejais gali būti mažiau saugus dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Margučių pasirinktų techninių ar organizacinių priemonių. Todėl siekdami užtikrinti Jūsų konfidencialių asmens duomenų saugumą rekomenduotume Jums neteikti mums informacijos per įvairias mažiau saugias ir (ar) Margučių nenaudojamas elektronines sistemas.

 

8. Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės

8.1. Jūs, kaip duomenų subjektai, turite šias teises:

8.1.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar Margučiai tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kita su tuo susijusia informacija.

8.1.2. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu manote, kad Margučių tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli, neteisinga, turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

8.1.3. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas, kitais atvejais), turite teisę prašyti, kad Margučiai ištrintų Jūsų asmens duomenis.

8.1.4. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt.), turite teisę prašyti, kad Margučiai apribotų Jūsų duomenų tvarkymą.

8.1.5. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Tam tikrais atvejais, turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui duomenis, kuriuos mes tvarkome gavę Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas pasitelkiant automatizuotas priemones.

8.1.6. Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

8.1.7. Atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju Margučiai nustos tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis.

8.2. Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, arba siekiate įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, rekomenduojame dėl to nedelsiant susisiekti su mumis el. paštu info@marguciai.lt, paštu (siunčiant laišką adresu Margučių g. 3, Margučių k., Panevėžio r.) arba atvykus pas mus į biurą. Jūsų prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo turi atitikti bent šiuos minimalius reikalavimus:

8.2.1. prašymas turi būti rašytinis, įskaitomas ir suprantamas;

8.2.2. prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, kiti kontaktiniai duomenys, iš kurių galėtume aiškiai nustatyti Jūsų tapatybę;

8.2.3. prašyme turi būti pateikta aiški ir tiksli informacija apie tai, kokią iš 8.1 punkte nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti;

8.2.4. jeigu savo teises siekiate įgyvendinti per atstovą, prašyme turite nurodyti atstovo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

8.3. Jeigu kreipsitės į Margučius su žodiniu prašymu įgyvendinti Jūsų, kaip duomenų subjekto teises, mūsų darbuotojai Jūsų paprašys pateikti rašytinį prašymą bei nurodys visus galimus rašytinio prašymo pateikimo būdus ir prašymui taikytinus minimalius reikalavimus.

8.4. Už Jūsų prašymų vykdymą atsakingas Margučių darbuotojas, esant visoms atitinkamoms Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės įgyvendinimui reikalingoms sąlygoms, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, informuos Jus apie veiksmus, kurių buvo imtasi gavus Jūsų prašymą. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų, atsižvelgiant į prašymo kompleksiškumą ir kitų asmenų pateiktų prašymų skaičių. Tokiu atveju per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos Jūs būsite informuotas apie termino pratęsimą bei vėlavimo priežastis, taip pat apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8.5. Visais atvejais Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos apie skundo pateikimą bei kontaktinius duomenis galite rasti interneto tinklapyje www.vdai.lrv.lt). Prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, rekomenduotume pirmiausia susisiekti su mumis, kad galėtume kartu rasti operatyviausią ir abiem pusėms priimtiniausią Jūsų problemos sprendimo būdą.