1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje 2 punkte žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos (grąžinimo sąlygas, kurios yra sudedamoji  šių Taisyklių dalis), išskyrus:
1.1. sutartims dėl pagal specialius pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms;
1.2. sutartims dėl prekių, kurių nėra įmonės sandėlyje, kurių pardavimo kaina viršija 1000 Eur ir kurias reikia specialiai užsakyti;
1.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
1.4. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
1.5. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
1.6. dalyvavimo žaidimuose ir loterijose.

2. Teise atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu:
2.1. grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
2.2. prekė nėra sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda;
2.3. prekė nebuvo naudojama;
2.4. prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
2.5. pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis pirko prekę iš Pardavėjo;
2.6. prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais, originalia nepažeista pakuote.

3. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas Pardavėjui jo nurodytu el. paštu.

4. Per numatytą 14 dienų terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, išskyrus:
4.1. mašinas ir mechaninius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487);
4.2. elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548);
4.3. antžeminio transporto priemones (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8701–8716);
4.4. sveriamas ir matuojamas prekes, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.

5. Gavęs prekes, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

6. Grąžindamas Pardavėjui netiesiogiai prekes, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą bei savo vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

7. Pinigai Pirkėjui grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip, per 14 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 2 punktui.