8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių prekių pateikimo būdų:

8.1.1. prekių pristatymas į Pirkėjo nurodytu adresu;

8.1.2. prekių atsiėmimas Pardavėjo patalpose.

8.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą:

8.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;

8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;

8.2.3. Prekes gali pristatyti Pardavėjas arba jo pasitelktas atitinkamų paslaugų teikėjas.

8.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu nurodo, jog Prekes atsiims Pardavėjo patalpose, prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

8.4. Pristatymo terminai nurodyti prekės aprašyme yra preliminarūs. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Sąlygas Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, gali pasinaudoti Sąlygų 10.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

8.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir (ar) nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Pirkėjas užsakytas prekes gali atsiimti tik po to, kai tinkamai už šias prekes atsiskaito su Pardavėju.

8.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo pasirašyti prekių perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektacijos neatitikimų nėra.

8.8. Pirkėjas prieš priimdamas prekes ir pasirašydamas prekių perdavimo – priėmimo dokumentą privalo atidžiai patikrinti prekę bei įsitikinti, jog tokia prekė nėra pažeista bei neturi jokių kitų trūkumų.

8.9. Perdavus prekes Pirkėjui bei pasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumentą, nuo šio momento laikoma, kad nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui.

8.10. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.